گارانتی محصولات

در صورت مشکل در کتاب ارسالی تا 24 ساعت میتوانید به پشتیبانی کوالا بوک مراجعه کنید و کتاب دریافتی را مرجوع کنید.

بعد از ثبت سفارش تا اتمام روز فرصت دارید تا سفارش خود را لغو کنید.

ناقصی در کتاب , سفید بودن برگه یا هر مشکلی در روند چاپ را میتوانید تا هفت روز اطلاع دهید و کتاب را مرجوع کنید.

توجه داشته باشید مبلغ پرداخت شده نهایت تا 3 روز کاری به حساب شما واریز خواهد شد.