قوانین و مقررات

تمامی کتاب بعد از ثبت سفارش شما (تنها خرید در سایت) توسط پست بین دو تا سه روز ارسال خواهند شد.در صورتی که در روند پرداخت مشکلی ایجاد شود موجودی کتاب برای سبد خرید شما 30 دقیقه باقی خواهد ماند و بعد از آن حذف می شود.

تمامی کتاب ها دارای مجوز انتشار هستند و کتابی بدون مجوز در کوالا بوک عرضه نمی گردد.

کتاب های ارسالی بعد از تحویل به پست از سوی کوالا بوک را از پست با نشانی newtracking.post.ir پیگیری کنید.کوالا بوک در روند پست هیچگونه دخالتی نخواهد داشت.

مبلغی که مشتری بابت کتاب ها پرداخت میکند به هیچ وجه از سوی کوالا بوک افزایش نخواهد داشت.

تمامی کتاب های موجود در سایت کوالا بوک نو می باشند.

در صورت مشکل در کتاب ارسالی تا 24 ساعت میتوانید به پشتیبانی کوالا بوک مراجعه کنید و کتاب دریافتی را مرجوع کنید.

بعد از ثبت سفارش تا اتمام روز فرصت دارید تا سفارش خود را لغو کنید.توجه داشته باشید مبلغ پرداخت شده نهایت تا 3 روز کاری به حساب شما واریز خواهد شد.

ناقصی در کتاب , سفید بودن برگه یا هر مشکلی در روند چاپ را میتوانید تا هفت روز اطلاع دهید و کتاب را مرجوع کنید.

در صورت هرگونه مشکل در روند ارسال و برگشت مرسوله به اداره پست کوالا بوک هیچ وظیفه ای در قبال آن نخواهد داشت.

خرید در سایت کوالا بوک به منزله قبول پیامک های اطلاع رسانی سایت می باشد.

در صورت خرید از سایت کوالا بوک یعنی تمامی قوانین را پذیرفته اید.